K247 chính thức đi vào hoạt động từ năm 2023 và là một website tư vấn tài chính cá nhân và đánh giá các sản phẩm đầu tư online uy tín tại Việt Nam. FB88 tài chính không phải là đơn vị cho vay hoặc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính.

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

K247

www.fb88taichinh.com

Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội